9/1/12

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE

Drac a les escales del Parc Güell (1900-1914), d'Antoni Gaudí
En aquesta darrera frase del procés per completar el projecte virtual i assolir els objectius de l'assignatura, l'equip s'ha hagut de centrar en les tasques de posar a punt la Wiki - insígnia del nostre treball - de cara el darrer i definitiu repte que hi tenia assignat: presentar-se en públic amb condicions òptimes per fer front al judici, crític i constructiu, dels nostres companys d'aula pertanyents als altres grups. Amb el gruix de la feina feta d'antuvi, el treball ha estat molt més detallista que en les ocasions precedents: es tractava de polir els acabats, resoldre petits inconvenients tècnics, completar algunes explicacions que eren massa vagues, revisar l'estil de redactat i la pertinença dels enllaços, fins i tot embellir la Wiki a nivell purament estètic en concordança amb la prioritària perspectiva didàctica, etc.

A nivell de coordinació, val a dir que el bagatge acumulat fins ara pels membres de l'equip ha facilitat enormement les coses. Els dubtes cada cop són menys genèrics o de pura orientació, sinó que s'han tornat molt concrets i específics per tal com l'experiència de les anteriors fases ens ha dotat d'un comprensió global molt bona tant de les finalitats del projecte com dels camins per arribar-hi. Per tant, hem fruït treballant amb una certa inèrcia que no ha degenerat pas en desídia. També cal constatar un cop més que, ultra la planificació prèvia de les tasques a realitzar, en aquest grup el compromís adquirit individualment envers l'equip ha funcionat amb eficàcia i normalitat totals, sempre en benefici de les responsabilitats contretes en comunitat.

La defensa del projecte virtual, per exemple, s'ha consensuat de forma admirable i engrescadorament participativa. Si bé aquesta ha estat la principal activitat en la darrera fase de construcció del projecte virtual, podríem fer extensiva tal actitud a la resta de tasques que hem hagut d'assumir. Això és així perquè ara més que mai ens el creiem, ens l'hem fet nostre i ens hi sentim identificats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada