5/1/12

CERCA D'INFORMACIÓ

Dues dames, de Xavier Gosé (1909)
En aquesta quarta i última fase, ja teníem acabat l’esborrany del projecte i la tasca més important que hem hagut de fer ha estat polir-lo per augmentar la seva coherència i unitat. En aquest sentit, per exemple, tres dels quatre membres del grup som parlants del català oriental mentre que el darrer n’és de la variant occidental. Per tal de donar una major cohesió al conjunt del text, hem optat per adaptar-lo a la llengua estàndard.

Per altra banda, el gruix d’informació més important ja el teníem bolcat a la nostra Wiki i quasi no ens ha calgut fer noves cerques complementàries. Sí que, amb l’objectiu de trobar alguna informació molt concreta, hem dut a terme alguna cerca directa, però ha estat en ocasions molt puntuals.


En relació amb aquesta qüestió, en el transcurs d'aquest projecte ens hem adonat d'una qüestió fonamental: la necessitat de tenir ben clars els criteris i de cerca i els objectius que volem perseguir abans de començar amb aquesta. I això, tractant-se d'un treball en equip, s'ha de fer mitjançant el consens entre tots els membres del grup.

Segurament, però, la tasca més important que hem après gràcies a aquesta pràctica final ha estat la de crear la bibliografia i la webliografia mitjançant una aplicació específica de l’eina Zotero. L’estil de cites que hem usat és l’ISO-960. Aquest mètode per fer el recull bibliogràfic és senzill i molt útil, us el recomanem!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada